ANTIMIKROBISET TEKSTIILIT

Tekstiilit sairaalainfektioiden ehkäisyyn – Medantan uudet innovaatiot työ- ja potilasasuihin

Tarttuvat taudit yhä - suurempi maailmanlaajuinen uhka

Hoitoihin liittyvien infektioiden määrä yhdessä antibioottiresistenssin kanssa aiheuttavat kasvavaa huolta ympäri maailmaa. Maailman terveysjärjestön, WHO:n tekemän tutkimuksen mukaan lähes 6 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa saavat hoitoon liittyvän infektion. Saaduista infektiotartunnoista potilaan kuolemaan johtavia tapauksia on vuosittain 136 000 (1). Näiden infektioiden taloudellisten kustannusten arvioidaan olevan lähes 13 miljardia euroa globaalisti joka vuosi.

Henkilokunnan työvaatteet välittävät mikrobeja

Sairaalassa käytettävät tekstiilit, kuten henkilökunnan työvaatteet, potilasvaatteet ja vuodevaatteet toimivat tahtomattaan hyvänä kasvualustana mikrobeille. Hoitoympäristössä olevat tekstiilit eivät ainoastaan aiheuta tartuntoja kosketuksen kautta, vaan ne myös siirtävät mikrobeja hengitysilmaan (2).

Ranskalaisen tutkimuksen mukaan (3) henkilökunnan työvaatteet yhdessä vuodevaatteiden kanssa ovat suurimpia suoria sekä epäsuoria mikrobien välittäjiä sairaalaympäristössä. Sama tutkimus osoitti myös, että vuodevaatteita vaihdettaessa henkilökunnan työvaatteista siirtyi mikrobeja uusiin puhtaisiin vuodevaatteisiin.

Sairaalassa käytettävät tekstiilit, kuten henkilökunnan työvaatteet, potilasvaatteet ja vuodevaatteet toimivat tahtomattaan hyvänä kasvualustana mikrobeille. Hoitoympäristössä olevat tekstiilit eivät ainoastaan aiheuta tartuntoja kosketuksen kautta, vaan ne myös siirtävät mikrobeja hengitysilmaan (2).

Ranskalaisen tutkimuksen mukaan (3) henkilökunnan työvaatteet yhdessä vuodevaatteiden kanssa ovat suurimpia suoria sekä epäsuoria mikrobien välittäjiä sairaalaympäristössä. Sama tutkimus osoitti myös, että vuodevaatteita vaihdettaessa henkilökunnan työvaatteista siirtyi mikrobeja uusiin puhtaisiin vuodevaatteisiin.

Medantan antimikrobinen pintakäsittely estää ei- toivottujen mikrobien kasvun 99,9 % tehokkuudella

Käyttämällä antimikrobisia työ- ja potilasasuja infektioriskiä voidaan alentaa huomattavasti. Medantan antimikrobiset työ- ja potilasvaatteet ovat loppukäyttäjien ja alan ammattilaisten kanssa yhdessä kehitettyjä tuotteita, joiden tavoite on edistää terveyttä, hyvinvointia ja työurvallisuutta. Antimikrobinen käsittely pysäyttää vaikeidenkin sairaalabakteereiden, kuten stafylokokkien lisääntymisen säästäen näin olennaisesti kustannuksia. Pintakäsittely ei vaaranna kankaan ominaisuuksia. Ympäristöystävällinen käsittely on täysin turvallinen käyttäjilleen.

ISO 20743 testattu

Teimme vuonna 2015 SFS-EN ISO 20743- standardin mukaisen tutkimuksen yhteistyöss äUudenmaan Sairaalapesulan ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vieläsadan teollisen pesun jälkeenkin tekstiilin antimikrobinen teho oli edelleen erinomaisella tasolla. Antimikrobinen käsittely kestää siis vaatteen eliniän, eikä tarvetta uudelleen käsittelytlle ole. Näin ollen investointi Medantan antimikrobisiin asuihin on mös investointi korkeampaan hygieniatasoon sekä työ- ja potilasturvallisuuteen. Sairaalatekstiileillä, jotka eivät kontaminoidu, saadaan aikaan merkittäviä  kustannussäästöjä.

[1] World Health Organization. Fact sheet. http://wwwwho.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf.

[2] CDC. Fact Sheet. 2007, http://www.cdc.gov/ncidod/hip/ Aresist/mrsafaq.htm.
[3] Anthony Pinon, Jessica Gachet, Virginie Alexandre, et al. Microbiological Contamination of Bed Linen and Staff Uniforms in Hospital, 2013.

Screenshot 2019-11-21 at 7.42.52.png
Asiakaspalvelu
020 7280 010

arkisin 10-14

(8,35 snt/puh + 16.69 snt/min)

info@medanta.fi

  • Facebook Medanta
  • Instagram - Medanta
  • Twitter - Medanta